Aanpak

Een veranderingsproces heeft alleen kans van slagen als er verbinding is met de mensen in de organisatie en met de klanten en andere stakeholders. SALINE Advies werkt met alle betrokkenen (managers & medewerkers) zodat iedereen zijn visie en talenten kan inbrengen. Nieuw gedrag mogelijk wordt door een goede ondersteuning vanuit leiderschap en systemen. Daarom begeleidt SALINE Advies het management ‘on the job’ bij de implementatie van de nieuwe organisatie.

Voorafgaand aan een traject worden heldere afspraken gemaakt over inzet en verantwoordelijkheden. Het kan zijn dat een groot veranderproces in fasen wordt opgedeeld. Dat vergroot het inzicht in de benodigde inspanning en tussentijdse resultaten.

SALINE Advies kan worden ingezet voor:

  • het begeleiden van veranderprogramma’s
  • het ontwikkelen van een nieuwe visie op de toekomst en de strategie
  • het ontwikkelen en begeleiden van een Leiderschapstrajecten
 

© SALINE Advies