Voorbeelden van recente vragen

  • Hoe kunnen onze klantenteams een creatieve en innovatieve impuls krijgen?
  • Hoe kunnen we onze interne diensten klantgerichter laten samenwerken met het primaire proces?
  • Wij hebben een visie waar iedereen achter staat maar onze organisatie is daar nog lang niet. Waar gaan we beginnen en hoe sluiten we de processen daar goed op aan?
  • Diverse verandertrajecten zijn bij ons mislukt, hoe kunnen we dat doorbreken?
  • Wij willen een strategische HR organisatie, daarom gaan we onze afdelingen centraliseren, een HR systeem invoeren en onze mensen professionaliseren. Hoe kunnen we dat aanpakken?
  • Hoe kunnen we onze nieuwe organisatie-waarden concretiseren en hoe zorgen we ervoor dat iedereen zo gaat handelen?
 

© SALINE Advies