SALINE Advies

Hoe ontwikkel ik een strategisch kompas

We leven in tijden van constante verandering. Plannen en voorkennis verliezen steeds meer hun kracht. Het wordt belangrijker om te kunnen reageren vanuit het moment, flexibel te zijn en te kunnen bijsturen. Dit heeft ook consequenties voor strategie. Door alleen een goed strategisch plan te maken ben je er nog niet. In deze tijd zijn ook andere capaciteiten belangrijk voor strategisch leiderschap.

Joi Ito, directeur van het prestigieuze MIT MediaLab, vertelt in een inspirerende persoonlijke TedTalk over zijn kijk op innovatie en strategie. Als Japanner is hij persoonlijk geraakt door de vulkaanuitbarsting bij Fukushima in 2011. Er is na de ramp veel onzekerheid en behoefte aan informatie. Overheid en NGO’s waren niet in staat om informatie te verstrekken. Samen met een groep betrokkenen bouwt hij in 2 weken een netwerkorganisatie. Deze organisatie is uitgegroeid tot van de grootste initiatieven op het gebied van burger-wetenschappelijke projecten.

Deze ervaring vertaalt hij naar strategie en innovatie in de 21e eeuw. Innovatie vindt steeds minder in laboratoria of grote instituten plaats. De kosten van innovatie worden door techologische ontwikkelingen steeds lager. Daardoor kunnen nieuwe technieken direct worden uitgeprobeerd in de markt en gebruikers kunnen zelf gaan innoveren. Rapid prototyping, of te wel, kortcyclisch, bedenken, uitproberen, bijstellen zonder een blauwdruk vooraf of een planning. Dit wordt in software ontwikkeling ‘agile’ genoemd.

Joi Ito geeft ons drie principes:

being connected

always learning

En de belangrijkste:

“be fully aware, super present” .

Strategie wordt geboren in de realiteit. Dit vraagt om een andere vorm van waarnemen en bewust zijn. Misschien moet je wel meer ont-leren. Daardoor ga je met een frisse blik zien wat nodig is in jouw omgeving, in jouw organisatie, voor jouw klanten of gebruikers.

Het ontwikkelen van je strategische kompas staat hierbij centraal. Het kompas voor jouw organisatie is jullie DNA, jullie bestaansrecht. Daarnaast gebruik je je persoonlijke kompas. Dat bestaat uit verschillende ingrediënten: je innerlijke morele kompas, je intuitie als ondernemer en je skills om samen met de mensen die dicht bij de klant staan stappen te zetten. Kiezen en direct de consequenties onderzoeken. Lenig zijn en adaptief reageren op de omgeving.