Auteur: <span>MariaS</span>

Power and Love

 “Power without love is reckless and abusive, and love without power is sentimental and anemic.” (Martin Luther King)

Macht is een factor die vaak een nare bijsmaak heeft. In organisaties wordt de macht vaak versluierd of ontkend. Men spreekt liever over invloed. Wij voelen ons meer thuis bij liefde en verbinding. Liefde is een element wat  als het ware in zichzelf rust, wat alles omvat. Een element van universele ruimte. Alles is goed zoals het is. Macht blijkt vaak in eerste instantie verbonden met allerlei andere lagen of delen. Kinddelen die puberaal brutaal zijn, macht die op een overheersende manier door instanties is uitgeoefend. Tot de eigen macht, in relatie tot de vraagstelling, vrijkomt. Dan blijkt het een kracht te zijn die leidt tot realisatie, tot vooruitgang. Liefde en macht zijn polen, of zoals Kahane[1] uitwerkt: als de twee benen waarop je, aanvankelijk moeizaam, leert lopen.

In de ontwikkeling van teams en organisaties is de IK-Wij matrix van Isaacs[2] een bruikbaar instrument om deze polen inzichtelijk en toegankelijk te maken. Deze matrix die ik neerleg als vier velden in de ruimte laat deelnemers fysiek ervaren hoe het is om van de ene positie naar de andere te gaan en te onderzoeken waar zij als team of als organisatie staan. In de overgangen zit de keuze voor differentiatie en eigen identiteit (naar de IK Kant van de matrix). De WIJ kant van de matrix vertegenwoordigt de noodzaak tot homogenisering (delen van informatie en vermogen) en integratie.[3] De keuze voor een van de kwadranten en het beschrijven van de behoefte of de geschiedenis kan een team bewust maken van de ‘hoeveelheid’ IK en WIJ in het team. Daarmee vormt het voor de begeleider ook een sleutel tot het inbrengen van de thema’s Macht en Liefde. Een vraag die je kunt stellen is welk element sterker vertegenwoordigd is. Ook kun je onderzoeken in hoeverre het team in staat is om de overgang te maken tussen Macht en Liefde (kunnen zij beide elementen gebruiken). Een andere systemische insteek is de relatie naar Liefde = Verbinden maar ook de dynamiek van contextoverlap. Macht = scheiden maar ook de dynamiek van het buitengesloten worden. Door beide elementen als het ware te onthullen krijgen ze kracht en kunnen belemmerende dynamieken zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt.


[1] Power & Love; Adam Kahane, 2010

[2] Dialogue and the Art of Thinking Together; William Isaacs; 1999

[3] Seeing systems: Unlocking the Mysteries of Organizational Life; Barry Oshry; 2007