SALINE Advies

Change-management

Om organisaties doelgericht te veranderen en te ontwikkelen kun je de expertise van een ervaren change manager goed gebruiken. Mijn begeleiding richt zich op het vaststellen welke inhoudelijke veranderingen nodig zijn. Daarnaast begeleid ik het veranderproces; dat betekent het maken van een goed veranderplan en het kiezen van de veranderaanpak. Voor mij is het belangrijk om te kijken hoe gedrag kan worden veranderd en hoe de verandering duurzaam kan worden ingebed.

Naast de planbare veranderingen heb ik ook veel ervaring met transformaties. Bij transformaties is het einddoel minder scherp, de ontwikkeling staat centraal; ik werk dan met een richting en tussentijds stellen we steeds weer vast wat nodig is voor de ontwikkeling van de organisatie. Ik werk o.a. met de aanpak van Theory U waarbij het vertrekpunt ligt bij de toekomst die zich toont (emerging future).

Wat anderen over mij zeggen:

Maria helped us project manage (design and implement) significant organizational change of our refining and chemicals complex in Rotterdam, notably of our Production and Maintenance departments, directly impacting over 1,500 own staff. Her drive, fed by an authentic desire to make the change a successful one, her focus on content, her insights into and sensitivity to human factors, her strong interpersonal skills and her ability to work the operational mechanics of the change were power ingredients that helped us deliver a great outcome.” (citaat afkomstig van Jim Jongh; general manager Shell – Pernis)